Projekt UE "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit"

25 października 2023


Firma ADB Furniture Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Programu Re_Open UK

Tytuł: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit w ADB Furniture Sp. z o.o.”

Całkowita wartość Projektu: 66 320,33 EUR

kwota dofinansowania: 66 320,33 EUR


logotypy_brexit_ue